LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ LONG MỸ

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

LÃNH ĐẠO PHÒNG TƯ PHÁP 

 

 

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

LÃNH ĐẠO THANH TRA THỊ XÃ LONG MỸ

LÃNH ĐẠO PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

LÃNH ĐẠO PHÒNG NỘI VỤ

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG KINH TẾ


 

 

 

 

THÔNG BÁO

DANH MỤC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THỊ XÃ LONG MỸ NĂM 2022
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, tổ chức ôn tập, thu lệ phí xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
NHIỀU HỘ VAY VỐN THOÁT NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LONG MỸ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE