LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ LONG MỸ

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

LÃNH ĐẠO PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THỊ XÃ

LÃNH ĐẠO PHÒNG TƯ PHÁP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

LÃNH ĐẠO PHÒNG THANH TRA 

TT.jpg

LÃNH ĐẠO PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

LÃNH ĐẠO PHÒNG NỘI VỤ

NV.jpg

LÃNH ĐẠO PHÒNG KINH TẾ


LÃNH ĐẠO PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE