Quyết định thu hồi đất

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  QĐ-UBND 30/12/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 1, phường Thuận An
  QĐ-UBND 28/12/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Nạo vét kênh trục tỉnh Hậu Giang
  QĐ-UBND 27/12/2023 Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ Ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình)
  4334/QĐ-UBND 15/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND thị xã Long Mỹ
  QĐ-UBND 14/12/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ (Bao gồm dự án: Nhà máy xay xát chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang)
  4011/QĐ-UBND 22/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ thuộc Công an tỉnh Hậu Giang
  QĐ-UBND 27/10/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 1, phường Thuận An
  3363/QĐ-UBND 29/09/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Nhà văn hóa ấp Long Trị 1
  3208/QĐ-UBND 15/09/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Nhà văn hóa ấp Long Hưng 2
  3225/QĐ-UBND 15/09/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Nhà văn hóa ấp Tân Hòa
  QĐ-UBND 18/09/2023 Các Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 1, phường Thuận An
  1590/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  2202/QĐ-UBND 20/07/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  2168/QĐ-UBND 18/07/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  2166/QĐ-UBND 18/07/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  2164/QĐ-UBND 18/07/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  2162QĐ-UBND 18/07/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  2161/QĐ-UBND 18/07/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  1919/QĐ-UBND 22/06/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  2104/QĐ-UBND 11/07/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang
  1921/QĐ-UBND 22/06/2023 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  2171/QĐ-UBND 18/07/2023 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  2209/QĐ-UBND 24/07/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  2210/QĐ-UBND 24/07/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  2211/QĐ-UBND 24/07/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  2212/QĐ-UBND 24/07/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  2425/QĐ-UBND 04/08/2023 Quyết định về việc điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã Long Mỹ
  2258/QĐ-UBND 26/07/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ thuộc Công an tỉnh Hậu Giang
  2590/QĐ-UBND 16/08/2023 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ thuộc Công an tỉnh Hậu Giang
  2589/QĐ-UBND 16/08/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ thuộc Công an tỉnh Hậu Giang
  1632/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  1605/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  1604/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  1603/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  1602/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng .
  1601/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  1594/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  1593/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
  1582/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE