Quyết định xử phạt

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  2197/QĐ-XPVPHC 29/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Nguyễn Quốc Chiến
  2198/QĐ-XPVPHC 29/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Nguyễn Văn Tác
  2349/QĐ-XPVPHC 12/08/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Ông Hồ Phước Minh
  2346/QĐ-XPVPHC 12/08/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Ông Nguyễn Văn Mối
  2861/QĐ-XPVPHC 01/10/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Nguyễn Chí Thức
  2865/QĐ-XPVPHC 01/10/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Lê Ngọc Kiềm
  2866/QĐ-XPVPHC 01/10/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Tống Văn Lập
  2636/QĐ-XPVPHC 14/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Trần Tấn Huy
  2635/QĐ-XPVPHC 14/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Nguyễn Thành Gia
  2643/QĐ-XPVPHC 15/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Nguyễn Văn Quậy
  2646/QĐ-XPVPHC 15/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Nguyễn Văn Lam
  2736/QĐ-XPVPHC 24/09/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Nguyễn Văn Nhiễu
  2733/QĐ-XPVPHC 24/09/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Mai Quốc Khang
  2734/QĐ-XPVPHC 24/09/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Võ Hoàng Anh
  2794/QĐ-XPVPHC 28/09/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với ông Võ Văn Thơ
  2469/QĐ-XPVPHC 30/08/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Công ty Minh Dũng

THÔNG BÁO

DANH MỤC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THỊ XÃ LONG MỸ NĂM 2022
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, tổ chức ôn tập, thu lệ phí xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
NHIỀU HỘ VAY VỐN THOÁT NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LONG MỸ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE