Quyết định xử phạt

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  2197/QĐ-XPVPHC 29/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Nguyễn Quốc Chiến
  2198/QĐ-XPVPHC 29/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Nguyễn Văn Tác
  2349/QĐ-XPVPHC 12/08/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Ông Hồ Phước Minh
  2346/QĐ-XPVPHC 12/08/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Ông Nguyễn Văn Mối
  2861/QĐ-XPVPHC 01/10/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Nguyễn Chí Thức
  2865/QĐ-XPVPHC 01/10/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Lê Ngọc Kiềm
  2866/QĐ-XPVPHC 01/10/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Tống Văn Lập
  2636/QĐ-XPVPHC 14/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Trần Tấn Huy
  2635/QĐ-XPVPHC 14/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Nguyễn Thành Gia
  2643/QĐ-XPVPHC 15/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Nguyễn Văn Quậy
  2646/QĐ-XPVPHC 15/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Nguyễn Văn Lam
  2736/QĐ-XPVPHC 24/09/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Nguyễn Văn Nhiễu
  2733/QĐ-XPVPHC 24/09/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Mai Quốc Khang
  2734/QĐ-XPVPHC 24/09/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Võ Hoàng Anh
  2794/QĐ-XPVPHC 28/09/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với ông Võ Văn Thơ
  2469/QĐ-XPVPHC 30/08/2021 QUYẾT ĐỊNH XPVPHC đối với Công ty Minh Dũng

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE