Quy hoạch thị xã

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  480/TB-UBND 19/12/2023 Về việc công bố công khai Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ
  479/TB-UBND 19/12/2023 Về việc công bố công khai điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang
  3284/QĐ-UBND 21/09/2023 QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tân Phú đến năm 2035
  3537/UBND-QLĐT 07/09/2023 V/v lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Long Trị A đến năm 2035
  3530/UBND-QLĐT 07/09/2023 V/v lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2045
  3536/UBND-QLĐT 07/09/2023 V/v lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Long Phú đến năm 2035
  3538/UBND-QLĐT 07/09/2023 V/v lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Long Trị đến năm 2035

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE