UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tài liệu (buổi chiều ngày 21/01/2021) Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang

THÔNG BÁO

Sổ tay hướng dẫn xây dựng Xã, Phường, Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới kết hợp quảng trường
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới 3, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Tổng mặt bằng Khu tái định cư thị xã Long Mỹ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE