UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÁNG 5 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2020

 

THÔNG BÁO

Sổ tay hướng dẫn xây dựng Xã, Phường, Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới kết hợp quảng trường
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới 3, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Tổng mặt bằng Khu tái định cư thị xã Long Mỹ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE