UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

(Tài liệu Hội nghị ngày 15/01/2021) Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

THÔNG BÁO

Sổ tay hướng dẫn xây dựng Xã, Phường, Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới kết hợp quảng trường
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới 3, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Tổng mặt bằng Khu tái định cư thị xã Long Mỹ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE