Văn bản ĐTXD

    Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
    QUyết định 1 22/10/2019 nội dung
    Quyết định 2 14/10/2019 quyết định 2

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE