UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
ĐẢNG BỘ, DÂN VÀ QUÂN HẬU GIANG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI NĂM 2022!
Trần Quốc Trầm 24/01/2022 15:06

Đảng bộ, dân và quân Hậu Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2022!

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, xác nhận giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần!

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE