GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
Nguyễn Trọng Nghĩa 09/05/2022 08:26

Trong thời gian qua, nhằm kịp thời khôi phục và phát triển nền kinh tế của đất nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về chương trình khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận thức được tầm quan trọng và tính nhân văn sâu sắc của Nghị quyết 11/NQ-CP, trong thời gian qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hậu Giang nói chung và phòng giao dịch NHCSXH thị xã Long Mỹ nói riêng đã tích cực tuyên truyền và triển khai sâu rộng đến các hộ dân trên địa bàn được biết. Ngày 28/04/2022, phòng giao dịch NHCSXH thị xã Long Mỹ đã thực hiện giải 2 chương trình thuộc Nghị quyết 11/NQ-CP, cụ thể: chương trình cho vay hỗ trợ việc làm và duy trì việc làm cho 03 khách hàng với số tiền 120 triệu đồng và chương trình học sinh, sinh viên mua máy tính với số tiền 10 triệu đồng, 01 khách hàng.

Trong thời gian tới, phòng giao dịch tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP đến các đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời, nhằm giúp người dân kịp thời tiếp cận nguồn vốn để cải thiện cuộc sống và giúp địa phương khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đã đề ra.

Tính đến thời điểm 27/04/2022, tổng dư nợ của phòng giao dịch là 268.944 triệu đồng, tăng 7.8 tỷ đồng so thời điểm 31/12/2021 với 11.625 khách hàng.

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

DANH MỤC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THỊ XÃ LONG MỸ NĂM 2022
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, tổ chức ôn tập, thu lệ phí xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
NHIỀU HỘ VAY VỐN THOÁT NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LONG MỸ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE