UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
NHIỀU HỘ VAY VỐN THOÁT NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LONG MỸ
Nguyễn Trọng Nghĩa 23/08/2022 14:18

Trong những năm qua từ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang nói chung và PGD NHCSXH thị xã Long Mỹ nói riêng đã giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững và có nguồn thu nhập ổn định hàng năm.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường trên địa bàn thị xã, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời. Được chia tách ra từ huyện Long Mỹ, Trải qua thời gian triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính Phủ thì nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 1.295 hộ vượt nghèo, vượt cận nghèo; thu hút tạo việc làm cho trên 8000 lao động, giúp cho 2.700 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, hỗ trợ xây mới và cải tạo 6.764 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn.

Có thể khẳng định, việc thực hiện Chính sách tín dụng ưu đãi với người nghèo và các đối tượng Chính sách khác đã giúp người dân cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo. Nhiều hộ dân có cách làm hay mô hình hiệu quả. Trong đó điển hình là mô hình chăn nuôi bò của Ông Đặng Văn Cam ở ấp 04 xã Long Trị A thị xã Long Mỹ Tỉnh Hậu Giang cho biết năm 2017 gia đình Ông được Ngân hàng chính sách xã hội cho vay 30.000.000 đồng từ chương trình hộ nghèo để chăn nuôi bò sinh sản đến giữa năm 2018 bò đã sinh sản được 01 con. Sau đó đến năm 2019 bò tiếp tục sinh được 02 bò con nên gia đình  Ông Cam đã bán bò và đã trả tất nợ 30.000.000 đồng cho ngân hàng. Sau khi trả vốn Ngân hàng gia đình Ông còn lời 20.000.000 đồng. Hiện nay gia đình Ông Cam vẫn còn 4 con bò trong đó có 2 con bò cái đang sinh sản và 02 con bò con. Gia đình đang tiếp tục đầu tư để phát triển kinh tế gia đình.

 Mô hình nuôi bò của gia đình Ông Đặng Văn Cam ở ấp 4 xã Long Trị A  thị xã Long Mỹ

Đến 30/6/2022 PGD Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã triển khai 12 chương trình tín dụng ưu đãi với 12.098 lượt khách hàng được vay với tổng số vốn trên 284.600 triệu đồng. Các nguồn vốn vay ưu đãi này đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống.

Trong thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Long Mỹ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi rộng rãi trong nhân dân để nắm chính sách và tham gia thụ hưởng chính sách khi có nhu cầu; phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương rà soát, khảo sát nắm bắt nhu cầu.
Ngoài ra, ngân hàng sẽ kết hợp và rà soát nhu cầu  và cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị rủi ro do nguyên nhân khách quan. Đặc biệt, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Long Mỹ tiếp tục triển khai tốt hơn hoạt động giao dịch xã; nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội và chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn. Tăng cường quan tâm đến các xã, phường chưa có nhiều người dân tiếp cận tín dụng chính sách. Đồng thời, tăng cường quản lý nguồn vốn đã cho vay, kiểm tra, giám sát để tránh trục lợi chính sách, đảm bảo thu hồi nợ đến hạn, duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng./.

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

NHIỀU HỘ VAY VỐN THOÁT NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LONG MỸ
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang
GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE