UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 700/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2021 CỦA UBND TỈNH HẬU GIANG VỀ VIỆC CẬP NHẬT CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
Trần Quốc Trầm 22/04/2021 16:35

THÔNG BÁO

Công bố công khai Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc cập nhật công trình, dự án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Sổ tay hướng dẫn xây dựng Xã, Phường, Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới kết hợp quảng trường
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới 3, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Tổng mặt bằng Khu tái định cư thị xã Long Mỹ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE