UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
V/V TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ ÔN TẬP VÀ PHỎNG VẤN KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THỊ XÃ LONG MỸ NĂM 2020
Trần Văn Níc 05/03/2020 10:07

V/v triệu tập thí sinh dự ôn tập và phỏng vấn kỳ thi xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2020 (danh sách có thay đổi mục XIII và mục XIV) thí sinh tải file đính kèm thứ 2

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Sổ tay hướng dẫn xây dựng Xã, Phường, Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới kết hợp quảng trường
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới 3, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Tổng mặt bằng Khu tái định cư thị xã Long Mỹ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE