UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
Trần Quốc Trầm 29/08/2021 11:49

THÔNG BÁO Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022

 

Nội dung chi tiết đính kèm file bên dưới.

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết Khu hành chính công cộng
QUYẾT ĐỊNH Quy định về việc góp vốn quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
THÔNG BÁO Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo,nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
THÔNG BÁO Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE