THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN NHÀ THẦU KHẢO SÁT, XÁC ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT, XÁC NHẬN GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN: CƠ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN THỊ XÃ LONG MỸ
Nguyễn Trọng Nghĩa 10/03/2022 09:53

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, xác nhận giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ thuộc Công an tỉnh Hậu Giang

 

 

 

 

Nội dung chi tiết đính kèm file bên dưới.

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

DANH MỤC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THỊ XÃ LONG MỸ NĂM 2022
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, tổ chức ôn tập, thu lệ phí xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
NHIỀU HỘ VAY VỐN THOÁT NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LONG MỸ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE