UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN NHÀ THẦU KHẢO SÁT, XÁC ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT, XÁC NHẬN GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN: CƠ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN THỊ XÃ LONG MỸ
Nguyễn Trọng Nghĩa 10/03/2022 09:53

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, xác nhận giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ thuộc Công an tỉnh Hậu Giang

 

 

 

 

Nội dung chi tiết đính kèm file bên dưới.

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, xác nhận giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần!

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE