UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NỘI DUNG KHOẢN 3 CÔNG VĂN SỐ 2063/UBND-TCD NGÀY 17/11/2017 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Trần Quốc Trầm 22/06/2021 08:29

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện nội dung Khoản 3 Công văn số 2063/UBND-TCD ngày 17/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

 

Đính kèm file bên dưới

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha
THÔNG BÁO CÔNG KHAI KHU 9,2HA
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE