UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THUÊ TỔ CHỨC TƯ VẤN LẬP PHƯƠNG ÁN, GIẢI PHÁP PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH, PHẦN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VI PHẠM
Trần Quốc Trầm 25/12/2020 05:28

tải file đính kèm

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Thông báo V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc góp ý đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc góp ý đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thuận An, thị xã Long Mỹ
Thông báo V/v lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu hành chính công cộng.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE