UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG MỸ
Trần Văn Níc 19/05/2020 02:44

Thông báo V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

Sổ tay hướng dẫn xây dựng Xã, Phường, Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới kết hợp quảng trường
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới 3, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Tổng mặt bằng Khu tái định cư thị xã Long Mỹ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE