UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Trần Văn Níc 04/11/2019 19:49

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019 (Đính kèm thông báo và bảng phụ lục số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm, trình độ chuyên môn tuyển dụng viên chức thị xã Long Mỹ năm 2019)

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết Khu hành chính công cộng
QUYẾT ĐỊNH Quy định về việc góp vốn quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
THÔNG BÁO Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo,nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
THÔNG BÁO Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE