UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Trần Văn Níc 04/11/2019 19:49

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019 (Đính kèm thông báo và bảng phụ lục số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm, trình độ chuyên môn tuyển dụng viên chức thị xã Long Mỹ năm 2019)

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11ha
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha
THÔNG BÁO CÔNG KHAI KHU 9,2HA
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE