CÔNG BỐ QUY HOẠCH TỈNH HẬU GIANG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 (17)
Nguyễn Trọng Nghĩa 21/12/2023 17:21

Copy và truy cập đường link bên dưới.

https://skhdt.haugiang.gov.vn/xem-chi-tiet/-/tin-tuc/Ho-so-Quy-hoach-tinh-Hau-Giang-thoi-ky-2021---2030--tam-nhin-en-nam-205053178

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE