CHÀO MỪNG FESTIVAL QUỐC TẾ NGÀNH HÀNG LÚA GẠO VIỆT NAM - HẬU GIANG 2023 “HÀNH TRÌNH TRĂM NĂM LÚA GẠO VIỆT”, DIỄN RA TỪ NGÀY 11 - 14/12/2023 TẠI TP. VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG
Nguyễn Trọng Nghĩa 05/12/2023 09:26

CHÀO MỪNG FESTIVAL QUỐC TẾ NGÀNH HÀNG LÚA GẠO VIỆT NAM - HẬU GIANG 2023 “HÀNH TRÌNH TRĂM NĂM LÚA GẠO VIỆT”, DIỄN RA TỪ NGÀY 11 - 14/12/2023 TẠI TP. VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE