CHÚ TRỌNG THAM VẤN CHUYÊN GIA TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ
Nguyễn Trọng Nghĩa 29/05/2023 08:45

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giám sát về thành phần Đoàn giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân (HĐND) công tác cải cách hành chính chú trọng mời đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực để bảo đảm tính chuyên sâu, chuyên nghiệp trong tư vấn nội dung giám sát cho đoàn.

Sáng ngày 18/4/2023 tại phòng họp số 03 Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã, Đoàn giám sát HĐND thị xã, tiến hành họp Đoàn giám sát. Tham dự cuộc họp có chuyên gia cấp tỉnh gồm: đại điện lãnh đạo ban Pháp chế HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang; thành viên Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài chính và Kế hoạch, phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Ông Nguyễn Tiến Danh – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng Đoàn giám sát, chủ trì cuộc họp.

Theo đó, tại cuộc họp Đoàn giám sát đã tiến hành xem xét các báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát và báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát ý kiến người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn thị xã và cấp xã. Qua đó, ghi nhận 05 kiến ý đóng góp từ phía chuyên gia cấp tỉnh, ông Nguyễn Trung Chánh – Phó trưởng ban Ban pháp chế HĐND tỉnh cho rằng “trước khi triển khai giám sát, cần giao nhiệm cụ thể cho mỗi thành viên đoàn, nhất là các đại biểu chuyên trách, nghiên cứu sâu những nội dung cần trao đổi tại các phiên làm việc với cơ quan, đơn vị; thành lập các Tổ, nhóm khảo sát, nắm bắt kỹ lưỡng trước một số nội dung phục vụ hoạt động giám sát”.

Kết thúc cuộc họp, Ông Nguyễn Tiến Danh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã – Trưởng Đoàn giám sát trân trọng và tiếp thu các ý kiến đóng góp của chuyên gia cấp tỉnh đồng thời đề nghị thành viên Đoàn giám sát phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tích cực nghiên cứu tài liệu phục vụ cho chuyên đề giám sát; tham gia xuyên suốt quá trình diễn ra đợt giám sát; Văn phòng HĐND – UBND thị xã đảm bảo các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát theo luật định./.

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE