THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2023
Nguyễn Trọng Nghĩa 30/05/2023 08:36

Thông báo số 205 /TB-UBND của UBND thị xã Long Mỹ về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

                         Nội dung Thông báo đính kèm file bên dưới

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE