THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA PHỎNG VẤN, TỔ CHỨC ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THỊ XÃ LONG MỸ NĂM 2023
Nguyễn Trọng Nghĩa 12/10/2023 14:47

Thông báo số 350/TB-HĐ của Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Long Mỹ về việc thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn, tổ chức ôn tập kỳ xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2023.

Nội dung Thông báo đính kèm file bên dưới

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE