VỀ VIỆC HỦY KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KHÔNG HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THỊ XÃ LONG MỸ NĂM 2023
Nguyễn Trọng Nghĩa 22/12/2023 08:30

Nội dung đính kèm file bên dưới.

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE