KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  1383/QĐ-UBND 09/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Sơn (được ông Bùi Thanh Phong ủy quyền) địa chỉ khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  1382/QĐ-UBND 09/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Sơn (được bà Bùi Thị Thủy ủy quyền) địa chỉ khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  1386/QĐ-UBND 09/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Sơn (được bà Bùi Thị Yến ủy quyền) địa chỉ khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  1385/QĐ-UBND 09/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Sơn, địa chỉ khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  1384/QĐ-UBND 09/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Sơn (được ông Bùi Văn Tuấn ủy quyền) địa chỉ khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  1705/QĐ-UBND 08/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Xuân Kiềm, địa chỉ khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  2159/QĐ-UBND 18/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Mẫn, địa chỉ khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  2185/QĐ-UBND 19/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ, địa chỉ khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  1695/QĐ-UBND 07/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Tào Quốc Sỹ, địa chỉ khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  1697/QĐ-UBND 07/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đinh Tiếng Dũng, địa chỉ khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  1696/QĐ-UBND 07/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thu Hà, địa chỉ khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  1698/QĐ-UBND 07/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Công Nghiệp, địa chỉ khu vực 6, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  245/QĐ-UBND 13/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại
  995/QĐ-UBND 20/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Lan, địa chỉ khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  236/QĐ-UBND 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đinh Minh Trình, địa chỉ khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  235/QĐ-UBND 10/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đinh Phước Tường, địa chỉ khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  4119/QĐ-UBND 13/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Nóc (được bà Trần Thị Tuyền ủy quyền) địa chỉ khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  3157/QĐ-UBND 30/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại
  2468/QĐ-UBND 29/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đào Thanh Duy (được ông Trần Minh Thanh, ủy quyền) cư ngụ khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  541/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Hoàng Vĩnh (được ông Trần Hoàng Sơn ủy quyền) cư trú khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  538/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Thanh Hổ, cư trú khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  541/QĐ-UBND 22/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Hoàng Vĩnh (được ông Trần Hoàng Sơn ủy quyền) cư trú khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  số 815/QĐ-UBND 19/03/2021 Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, cư trú khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  số 586/QĐ-UBND 04/03/2021 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Lê Duy Lộc, cư trú khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  số 2980/QĐ-UBND 13/11/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Mỹ
  số 2982/QĐ-UBND 13/11/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Minh
  số 2730/QĐ-UBND 09/10/2020 Kết quả khiếu nại của Ông Lê Duy Lộc
  số 2362/QĐ-UBND 31/08/2020 KQ Khiếu nại của ông Hồ Kim Chơn

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE