UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

    Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
    số 2982/QĐ-UBND 13/11/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Minh
    số 2980/QĐ-UBND 13/11/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Mỹ
    số 2730/QĐ-UBND 09/10/2020 Kết quả khiếu nại của Ông Lê Duy Lộc
    số 2362/QĐ-UBND 31/08/2020 KQ Khiếu nại của ông Hồ Kim Chơn

THÔNG BÁO

Thông báo V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc góp ý đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc góp ý đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thuận An, thị xã Long Mỹ
Thông báo V/v lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu hành chính công cộng.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE