UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  số 815/QĐ-UBND 19/03/2021 Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, cư trú khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  số 586/QĐ-UBND 04/03/2021 Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Lê Duy Lộc, cư trú khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (lần đầu)
  số 2980/QĐ-UBND 13/11/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Mỹ
  số 2982/QĐ-UBND 13/11/2020 Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Minh
  số 2730/QĐ-UBND 09/10/2020 Kết quả khiếu nại của Ông Lê Duy Lộc
  số 2362/QĐ-UBND 31/08/2020 KQ Khiếu nại của ông Hồ Kim Chơn

THÔNG BÁO

GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, xác nhận giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần!

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE