UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

KỲ HỌP THỨ 16 HĐND THỊ XÃ, KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

    Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
    3092/TTr-HĐND 11/12/2020 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025 ...xem chi tiết...
    55/TTr-HĐND 14/12/2020 Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ năm 2021. ...Xem chi tiết...
    3091/TTr-UBND 11/12/2020 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. ....Xem chi tiết....

THÔNG BÁO

Thông báo V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc góp ý đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ
Thông báo Về việc góp ý đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thuận An, thị xã Long Mỹ
Thông báo V/v lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu hành chính công cộng.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE