Quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

    Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
    QĐ-UBND 04/01/2024 Quyết định công nhận các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE