UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Danh mục tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri
STT Nội dung Download file Ghi chú
1 Kết quả kỳ họp thứ Hai HĐND thị xã Long Mỹ khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 07/TB-HĐND  

2

 

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH: Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 08/KH-HĐND-UBMTTQVN  

3

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân thị xã 264/BC-UBND  

4

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH: Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (lần 2) 14/KHLT-HĐND-UBMTTQVN  

THÔNG BÁO

GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, xác nhận giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần!

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE