THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND thị xã

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  23/TB-VP.HĐND&UBND 15/03/2023 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND thị xã tháng 03 năm 2023
  86/TB-VP 02/11/2023 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND thị xã tháng 11 năm 2023
  79/TB-VP 04/10/2023 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND thị xã tháng 10 năm 2023
  76/TB-VP 11/09/2023 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND thị xã tháng 9 năm 2023
  63/TB-VP 08/08/2023 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND thị xã tháng 8 năm 2023
  51/TB-VP 08/06/2023 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND thị xã tháng 6 năm 2023
  13/TB-VP.HĐND&UBND 14/02/2023 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND thị xã tháng 02 năm 2023
  14/TB-VP.HĐND&UBND 14/02/2023 THÔNG BÁO V/v phân công Công chức Văn phòng HĐND&UBND trực tiếp công dân thường xuyên năm 2023
  43/TB-VP 09/05/2023 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND thị xã tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE