UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  số 583/TB-VP.HĐND-UBND 14/09/2021 kết luận tập thể Thường trực
  số 582/TB-VP.HĐND-UBND 01/08/2020 Kết luận của đồng chí Trần Văn Thiệu
  số 578/TB-VP.HĐND-UBND 31/08/2020 Làm việc với Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo chuẩn bị tổng kết năm học và khai giảng năm học mới
  số 509/TB-VP.HĐND-UBND 03/08/2020 Họp TT UBND ngày 23.7.2020
  số 505/TB-VP.HĐND-UBND 03/08/2020 Trường hơp của bà Trương Ngọc Thúy và Võ Quang Tuệ
  số 484/TB-VP.HĐND-UBND 27/07/2020 Về hồ sơ, thủ tục để ban hành Quyết định cưỡng chế hộ đân bị ảnh hưởng công trình CCN-TTCN; bà Trần Thị Huỳnh Hoa
  số 449 /TB-VP.HĐND-UBND 14/07/2020 Họp TT HĐND ngày 08.7
  số 447/TB-VP.HĐND-UBND 13/07/2020 Tại cuộc họp ngày 30.6 về điều chỉnh ranh Quy hoạch cum CN-TTCN: Nhà máy điện sinh khối và cho thuê đất tại xã Long Phú
  số 441/TB-VP.HĐND-UBND 07/10/2020 Đối thoại với ông Nguyễn Kiến Lâm, Trần Văn Ni, Lê Công Trứ
  số 409/TB-VP.HĐND-UBND 19/06/2020 Về thu hồi 02 khu đất Trạm Y tế xã Long Bình và Trung tâm BDCT xây dựng trụ sở CA Bình Thạnh và Vĩnh Tường
  số 367/TB-VP.HĐND-UBND 08/06/2020 Họp TT HĐND ngày 04.6.2020
  số 334/TB-VP.HĐND-UBND 26/05/2020 Phân công thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia NTM, trong chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM xã Long Phú
  số 329/TB-VP.HĐND-UBND 25/05/2020 Làm việc với Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam ngày 06.5.2020
  Số 284/TB-VP.HĐND-UBND 10/05/2020 Kết luận của Chủ tịch HĐND Trần Văn Thiệu
  số 277/TB-VP.HĐND-UBND 07/05/2020 Giải quyết khó khăn, vướn mắt xin đăng ký, cấp giấy CNQSDĐ của bà Nguyễn Thị Nhan
  Số 437/TB-VP.HĐND-UBND 08/07/2020 Kết luận của Phó chủ tịch UBND Huỳnh Ngọc Trương
  Số: 436/TB-VP.HĐND-UBND 07/07/2020 Cuộc đối thoại với Ông Nguyễn Kiến Lâm , Trần Văn Ni và Lê Công Trứ ( ngày 07. 7.2020)

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết Khu hành chính công cộng
QUYẾT ĐỊNH Quy định về việc góp vốn quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
THÔNG BÁO Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: Cải tạo,nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ Ngã ba Vĩnh tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
THÔNG BÁO Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE