VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  95/TB-VP.HĐND-UBND 24/10/2022 THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Diên tại buổi họp nghe Phòng Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi đua năm 2022 và nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022
  96/TB-VP.HĐND-UBND 24/10/2022 THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Diên tại diễn đàn Công an thị xã Long Mỹ lắng nghe ý kiến các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thị xã
  94/TB-VP.HĐND-UBND 21/10/2022 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Danh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HDND thị xã với Thường trực HĐND các xã, phường quý III năm 2022
  89/TB-VP.HĐND-UBND 10/10/2022 THÔNG BÁO Kết luận của bà Trần Diễm Thuý, Uỷ viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã tại cuộc họp ngày 05 tháng 10 năm 2022
  86/TB-VP.HĐND-UBND 22/09/2022 THÔNG BÁO Kết luận của ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tại hội nghị sơ kết công tác thi đua hoạt động HĐND 7 tháng đầu năm 2022
  83/TB-VP.HĐND-UBND 09/09/2022 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tại cuộc họp ngày 06 tháng 9 năm 2022
  68/TB-VP.HĐND-UBND 09/08/2022 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tại phiên họp ngày 05 tháng 8 năm 2022
  62/TB-VP.HĐND-UBND 14/07/2022 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã tại phiên họp ngày 08 tháng 7 năm 2022
  52/TB-VP.HĐND-UBND 09/06/2022 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tại phiên họp ngày 07 tháng 06 năm 2022
  32/TB-VP.HĐND-UBND 12/04/2022 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tại cuộc họp ngày 06 tháng 04 năm 2022
  282/BC-UBND 24/10/2022 BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và một số nhiệm vụ tháng 11 năm 2022
  257/BC-UBND 23/09/2022 BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và một số nhiệm vụ tháng 10 năm 2022
  125/BC-UBND 26/05/2022 BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và một số nhiệm vụ tháng 6 năm 2022
  53/BC-UBND 23/03/2022 BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và một số nhiệm vụ tháng 4 năm 2022
  235/BC-UBND 29/08/2022 BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và một số nhiệm vụ tháng 9 năm 2022
  171/BC-UBND 29/06/2022 BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và một số nhiệm vụ tháng 7 năm 2022
  23/BC-UBND 09/02/2022 BÁO CÁO Chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số nhiệm vụ tháng 02 năm 2022
  68/TB-VP.UBND&HĐND 16/11/2021 Kết luận của Thường trực UBND thị xã tại cuộc họp ngày 16 tháng 11 năm 2021
  66/TB-VP.HĐND&UBND 16/11/2021 Kết luận của Thường trực UBND thị xã tại cuộc ngày 13 tháng 11 năm 2021
  65/TB-VP.UBND&HĐND 15/11/2021 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND thị xã; Ý kiển thảo luận của các đại biểu dự họp ngày 03 tháng 11 năm 2021
  64/TB-VP.UBND&HĐND 01/11/2021 Kết luận của Thường trực UBND thị xã tại cuộc họp ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc thông qua danh mục các công trình cần đầu tư xây dựng năm 2021
  63/TB-VP.UBND&HĐND 28/10/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Tiến Danh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc, khó khăn trong công tác hủy giấy CNQSDĐ và xét tái định cư cho người dân ảnh hưởng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ ngày 20 tháng 10 năm 2021
  62/TB-VP.UBND&HĐND 28/10/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Tiến Danh - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã Long Mỹ
  61/TB-VP.UBND&UBND 27/10/2021 Kết luận của Thường trực UBND thị xã tại cuộc ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc bàn giải pháp thu và bù hụt thu quí IV năm 2021
  51/TB-VP.HĐND-UBND 18/08/2021 Kết luận của tập thể Thường trực UBND thị xã, tại cuộc họp ngày 13 tháng 8 năm 2021
  số 367/TB-VP.HĐND-UBND 08/06/2020 Họp TT HĐND ngày 04.6.2020
  số 334/TB-VP.HĐND-UBND 26/05/2020 Phân công thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia NTM, trong chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM xã Long Phú
  60/TB-VP.HĐND-UBND 26/10/2021 Cuộc họp đoàn công tác liên ngành xem xét giải quyết vụ việc của ông Hồ Văn Liên ấp Tân Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ; ông Cao Hoàng Bé và ông Bùi Văn Dựa, khu vực 2, phường Thuận An
  59/TB-VP.HĐND&UBND 25/10/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND các xã, phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  57/TB-VP.UBND&HĐND 13/10/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tại cuộc họp ngày 08 tháng 10 năm 2021
  50/TB-VP.HĐND&UBND 10/08/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tại cuộc họp ngày 10 tháng 8 năm 2021
  25/TB-VP.HĐND-UBND 26/04/2021 Kết quả thực hiện việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14, 16 HĐND thị xã Long Mỹ
  37/TB-VP.HĐND-UBND 18/06/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tại cuộc họp ngày 01 tháng 6 năm 2021
  07/TB-VP.HĐND&UBND 29/01/2021 Kết luận của tập thể Thường trực UBND thị xã, tại cuộc họp ngày 26 tháng 01 năm 2021
  03/TB-VP.HĐND-UBND 13/01/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tại cuộc họp ngày 06 tháng 01 năm 2021
  số 583/TB-VP.HĐND-UBND 14/09/2021 kết luận tập thể Thường trực
  số 582/TB-VP.HĐND-UBND 01/08/2020 Kết luận của đồng chí Trần Văn Thiệu
  số 578/TB-VP.HĐND-UBND 31/08/2020 Làm việc với Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo chuẩn bị tổng kết năm học và khai giảng năm học mới
  số 509/TB-VP.HĐND-UBND 03/08/2020 Họp TT UBND ngày 23.7.2020
  số 505/TB-VP.HĐND-UBND 03/08/2020 Trường hơp của bà Trương Ngọc Thúy và Võ Quang Tuệ
  số 484/TB-VP.HĐND-UBND 27/07/2020 Về hồ sơ, thủ tục để ban hành Quyết định cưỡng chế hộ đân bị ảnh hưởng công trình CCN-TTCN; bà Trần Thị Huỳnh Hoa
  số 449 /TB-VP.HĐND-UBND 14/07/2020 Họp TT HĐND ngày 08.7
  số 447/TB-VP.HĐND-UBND 13/07/2020 Tại cuộc họp ngày 30.6 về điều chỉnh ranh Quy hoạch cum CN-TTCN: Nhà máy điện sinh khối và cho thuê đất tại xã Long Phú
  số 441/TB-VP.HĐND-UBND 07/10/2020 Đối thoại với ông Nguyễn Kiến Lâm, Trần Văn Ni, Lê Công Trứ
  số 409/TB-VP.HĐND-UBND 19/06/2020 Về thu hồi 02 khu đất Trạm Y tế xã Long Bình và Trung tâm BDCT xây dựng trụ sở CA Bình Thạnh và Vĩnh Tường
  40/TB-VP.HĐND-UBND 07/05/2021 Cuộc họp xem xét, giải quyết đối với trường hợp của bà Trần Thị Cẩm Hơn có đất bị ảnh hưởng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ (nay là thị xã Long Mỹ)
  35/TB-VP.HĐND-UBND 17/06/2021 Cuộc họp với Trung Tâm y tế thị xã về việc nhà xe thu tiền giữ xe không đúng quy định
  39/TB-VP.HĐND&UBND 29/06/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã Huỳnh Ngọc Trương, tại cuộc họp về kinh phí sự nghiệp năm 2021
  33/TB-VP.HĐND&UBND 16/06/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã Huỳnh Ngọc Trương, tại cuộc họp về việc sai phạm của lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Long Trị A
  19/TB-VP.HĐND-UBND 12/04/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tại cuộc họp ngày 07 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE