Văn bản pháp luật

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  4455/QĐ-UBND 22/12/2023 Về việc giao đất cho hộ Lê Xuân Lộc và bà Trần Thị Thu Hà
  4240/QĐ-UBND 06/12/2023 Về việc giao đất cho hộ ông Trần Văn Biên
  3529/QĐ-UBND 13/10/2023 Về việc giao đất cho hộ Lê Xuân Nam và Hồ Thị Ngọc Trân
  3528/QĐ-UBND 13/10/2023 Về việc giao đất cho hộ Nguyễn Văn Vốn và Lê Thị Uyên
  2134/QĐ-UBND 13/07/2023 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026
  4062/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Long Bình đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4061/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Long Trị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4047/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Tân Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4045/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Long Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4046/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Long Trị A đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4043/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận phường Thuận An đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4044/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận phường Bình Thạnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4042/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận phường Trà Lồng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4041/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận phường Vĩnh Tường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE