UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Văn bản pháp luật

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  4062/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Long Bình đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4061/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Long Trị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4047/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Tân Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4045/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Long Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4046/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Long Trị A đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4043/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận phường Thuận An đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4044/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận phường Bình Thạnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4042/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận phường Trà Lồng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4041/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận phường Vĩnh Tường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

THÔNG BÁO

GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, xác nhận giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần!

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE