Văn bản pháp luật

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  4062/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Long Bình đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4061/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Long Trị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4047/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Tân Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4045/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Long Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4046/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Long Trị A đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4043/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận phường Thuận An đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4044/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận phường Bình Thạnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4042/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận phường Trà Lồng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
  4041/QĐ-UBND 17/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Công nhận phường Vĩnh Tường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

THÔNG BÁO

DANH MỤC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THỊ XÃ LONG MỸ NĂM 2022
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, tổ chức ôn tập, thu lệ phí xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
NHIỀU HỘ VAY VỐN THOÁT NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LONG MỸ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE