UBND CẤP XÃ

ẢNH HOẠT ĐỘNG

VĂN BẢN TRẢ LỜI Ý KIẾN TIẾP XÚC CỬ TRI

    Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
    319/UBND-NCTH 02/12/2021 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND thị xã (lần 2)
    264/BC-UBND 02/11/2021 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân thị xã
    225/BC-UBND 01/10/2021 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân thị xã
    163/BC-UBND 16/07/2021 Kết quả kiểm tra, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ, khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

THÔNG BÁO

GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11/NQ-CP
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, xác nhận giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Cơ sở làm việc Công an thị xã Long Mỹ
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần!

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE