VĂN BẢN TRẢ LỜI Ý KIẾN TIẾP XÚC CỬ TRI

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  309/BC-UBND 07/11/2022 BÁO CÁO Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ Năm HĐND thị xã, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
  191/BC-UBND 22/07/2022 BÁO CÁO Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Năm HĐND thị xã
  128/BC-UBND 27/05/2027 BÁO CÁO Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Tư HĐND thị xã
  319/UBND-NCTH 02/12/2021 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND thị xã (lần 2)
  264/BC-UBND 02/11/2021 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân thị xã
  225/BC-UBND 01/10/2021 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân thị xã
  163/BC-UBND 16/07/2021 Kết quả kiểm tra, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ, khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

THÔNG BÁO

DANH MỤC TÀI LIỆU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THỊ XÃ LONG MỸ NĂM 2022
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển, tổ chức ôn tập, thu lệ phí xét tuyển viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức thị xã Long Mỹ năm 2022
NHIỀU HỘ VAY VỐN THOÁT NGHÈO TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ LONG MỸ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE