VĂN BẢN TRẢ LỜI Ý KIẾN TIẾP XÚC CỬ TRI

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  309/BC-UBND 07/11/2022 BÁO CÁO Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ Năm HĐND thị xã, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
  191/BC-UBND 22/07/2022 BÁO CÁO Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Năm HĐND thị xã
  128/BC-UBND 27/05/2027 BÁO CÁO Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Tư HĐND thị xã
  319/UBND-NCTH 02/12/2021 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND thị xã (lần 2)
  264/BC-UBND 02/11/2021 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân thị xã
  225/BC-UBND 01/10/2021 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân thị xã
  163/BC-UBND 16/07/2021 Kết quả kiểm tra, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ, khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

THÔNG BÁO

♦ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
● Năm 2023 "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"
● Chú trọng tham vấn chuyên gia trong hoạt động giám sát chuyên đề"

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE